Hồi sức cấp cứu

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

WILAmed
NEO-Blender (600 x 511)

BỘ TRỘN KHÍ (Blender) CÁC LOẠI

Model: NEO Blender

Kiểu 02: NEOblend Air/Oxy Blender

Dòng (flow) từ 3 - 15 lít/phút, dùng cho trẻ nhỏ và sơ sinh.

Chỉnh FiO2 từ 21% đến 100%.

Có chức năng cảnh báo âm thanh khi 02 nguồn khí lệch với nhau 1 bar.

 

Chi tiết

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »