Hồi sức cấp cứu

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

WILAmed
NEO-2-Blender (600 x 434)

BỘ TRỘN KHÍ (Blender) CÁC LOẠI

Model: NEO2 Blender

Kiểu 04: NEO2 Air / Oxy with 02 Flowmeter

Dòng thấp (Low flow) từ 1 - 15 lít/phút, dùng cho trẻ nhỏ và sơ sinh.

Dòng cao (High flow) từ 5 - 70 lít/phút, dùng cho trẻ lớn từ 5 kg đến người lớn.

Chỉnh FiO2 từ 21% đến 100%.

Có chức năng cảnh báo âm thanh khi 02 nguồn khí lệch với nhau 1 bar.

Tự động khoá và chỉ sử dụng được 01 flowmeter.

 

Chi tiết

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »