Hồi sức cấp cứu

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

WILAmed
NEO (600 x 466)

BỘ TRỘN KHÍ (Blender) CÁC LOẠI

Model: NEO Blender

Kiểu 01: Veturi Blender

Dòng (flow) từ 5 - 60 lít/phút, dùng cho trẻ lớn từ 5 kg đến người lớn.

Theo dõi FiO2 từ 21% đến 100%.

Dùng cơ chế Veturi để lấy khí trời vào trộn, không cần sử dụng máy nén khí.

Chi tiết

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »