Phòng mổ

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

Brandon
Astralite-Examination (600 x 437)

ĐÈN KHÁM

Model: Model: Astralite Plus

Sử dụng công nghệ HD-LED.

Chọn thêm: PIN dự phòng.

Độ sáng: 40,000 - 60,000 Lux.

Tuổi thọ LED: > 30,000 giờ.

Chỉ số thể hiện màu: Ra = 93, R9 = 90 (màu đỏ).

Nhiệt độ màu (chỉnh 2 mức): 3,500  hoặc 4,500 K.

Độ hội tụ trường sáng: 190 mm.

Nhiệt độ đầu đèn: < 1oC

Chi tiết

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »