Hồi sức cấp cứu

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

MEDIN
medin-cno-icon

Hệ thống thở nCPAP dùng cho nhi sơ sinh có nHFO

Model: medinCNO - 3090

Là hệ thống thở có 4 mode thở chính:

(1) CPAP: Thở áp lực dương liên tục

(2) Apnea CPAP: Thở áp lực dương liên tục có backup

(3) SNIPPV: Thở hai mức áp lực dương đồng bộ qua mũi

(4) Oscillation: Thở tần số cao qua mũi

Chi tiết

Bộ trộn khí FiO2 bằng kỹ thuật số, điều chỉnh chính xác từ 21% đến 100%.
Báo động bằng âm thanh khi mất nguồn khí hoặc chênh lệch áp lực 1 bar của 2 nguồn khí.
Sử dụng tương thích với Ram cannula.
Có màn hình 7.0 “ hiển thị các thông số và dạng sóng
Các thông số cài đặt (settings):
* Lưu lượng (Flow)
* Áp lực CPAP
* FiO2
* Áp lực thở vào (Pinsp)
* Apnea time
* Thời gian thở vào (I – time)
* Thời gian thở ra (E – time)
* Độ nhạy (sensitivity)
* Tần số (Frequency): 5 – 20 Hz
* Biên độ (Amplitude): 0 – 9
Hiển thị trên màn hình LCD các thông số sau:
» CPAP thở vào bằng dạng sóng và dạng số.
» Nồng độ Oxy thở vào bằng dạng thanh và số
» Nhịp thở của bệnh nhân (Respiratory rate).

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »