Hồi sức cấp cứu

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

GGM
ggm-3-icon

Lọc khuẩn các loại

Model: Bacteria/HME filters

Sử dụng chung cho tất cả máy giúp thở trên thị trường

Chi tiết

Các đầu cắm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO.
Trở kháng thấp nhất và khoảng chết nhỏ.
Có cổng lấy mẫu khí (đo CO2).
Có chức năng làm ẩm (HME).
Có 3 loại riêng biệt sử dụng: Người lớn, trẻ em hoặc trẻ sơ sinh.
Hạn dùng trên 3 năm.

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »