Hồi sức cấp cứu

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

SLEEPNET
Nasal-Mask-for-CPAP

Mask thở mũi dùng cho máy thở CPAP

Model: Phantom® Nasal Mask for CPAP

Dùng cho bệnh nhân trẻ em và người lớn

Dùng cho máy thở CPAP điều trị ngưng thở (Sleep Apnea)

Có 1 size duy nhất

Chi tiết

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở EN.

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »