Hồi sức cấp cứu

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

SLEEPNET
Pediatric-Mask

Mask thở mũi dùng cho trẻ em

Model: MiniMe® 2 Pediatric Nasal Mask

Dùng cho bệnh nhân: 2 - 12 tuổi

Có 3 size: S, M, L

Chi tiết

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở EN.

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »