Hồi sức cấp cứu

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

ACUTRONIC
acutronic-fabian-ncpap-icon

Máy giúp thở chuyên dùng cho trẻ sơ sinh & trẻ em (đến 30kg)

Model: Fabian +nCPAP evolution

Dùng cho trẻ sơ sinh từ 0.3 kg đến trẻ em 30 kg trong mọi điều kiện thông khí. Nguyên lý thiết kế máy “continuous flow”, triệt tiêu khoảng chết, chuyên dùng cho sơ sinh. Các mode thở áp lực xâm lấn (IV) thông dụng: IPPV/IMV, SIPPV, SIMV, SIMV + PSV, CPAP, như một máy thở chuyên dùng cho trẻ sơ sinh. Các mode thở áp lực không xâm lấn (NIV) thông dụng: nCPAP, DuoPAP, giảm thiểu việc đặt ống nội khí quản.

Chi tiết

Thông khí Volume Guarantee là đảm bảo thể tích cao cấp kèm với tất cả mode thở thông thường.
Có chức năng tự bù rò rĩ khí (Automatic Leak Adapted Trigger) và không gây autotrigger khi có rò khí đến 50%, điều này rất tốt cho thông khí sơ sinh có ống nội khí quản không có bóng chẹn (no-cuff).
Thở O2 therapy với dòng khí cao đến 32 lít/phút. Cho phép sử dụng và tương thích hoàn toàn với khí NO và có đầy đủ adaptor gắn với hệ thống khí NO.
Có màn hình MÀU hiển thị LCD touchscreen ≥ 8.4”, cho phép hiển thị các thông số của bệnh nhân và các thông số đã hay đang cài đặt.
Cho phép hiển thị đồng thời cùng lúc 3 dạng sóng: P-t và P-V và P-F hoặc P-t và V-t và F-t.

- Máy sử dụng công nghệ van thở ra tích cực kiểu điện từ (Electromagnetic) với dòng liên tục (Continuous Bias Flow), cho phép đáp ứng nhanh hơn và không thời gian trễ, không bị bẫy khí.

- Cho phép điều chỉnh dòng chảy riêng biệt: I-Flow (dòng thở vào) và E-Flow (dòng thở ra), đảm bảo PEEP, giảm công thở, triệt tiêu PEEP nội sinh, giảm tiêu tốn khí và cải thiện CO2.

- Sử dụng cả 2 nguyên lý độ nhạy (triggers): Flow trigger (độ nhạy dòng chảy) và Volume trigger (độ nhạy thể tích).

- Ghi nhớ (lưu) dữ liệu dạng số (numeral) hoặc dạng đồ thị (graphical) liên tục đến 5 ngày.

Theo dõi và đo các thông sô cơ học phổi: C20/C, C, R, …
Cho phép nhập dữ liệu của bệnh nhân gồm: tên bệnh nhân (ID), cân nặng, tên, ngày tháng năm sinh, ghi chú khác, …
Nguồn điện: 100 – 240 VAC, tần số 50/60Hz. Ắcqui sử dụng liên tục đến 150 phút.
Cho phép điều chỉnh được tỉ số đảo ngược trong PSV (Adjustable Inversion Criteria in PSV).
Sử dụng flow sensor có thể tích khoảng chết < 1 mlít, có thể hấp autoclave 134độC.
Có đầy các cổng kết nối, nâng cấp và giao tiếp: RS-232, USB, Ethernet. Trend dữ liệu và nâng cấp softwares qua cổng USB.

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »