Hồi sức cấp cứu

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

ACUTRONIC
actronic-fabian-therapy-icon

Máy giúp thở chuyên dùng nCPAP và DuoPAP cho trẻ sơ sinh & trẻ em

Model: Fabian Therapy

Dùng cho trẻ sơ sinh từ 0.3 kg đến trẻ em 30 kg trong mọi điều kiện thông khí. Các mode thở không xâm lấn (NIV) thông dụng: nCPAP, DuoPAP, giảm thiểu việc đặt ống nội khí quản. Thông khí thở nCPAP có demand flow. Chế độ thở Oxygen Therapy với lưu lượng đến 32 lít/phút.

Chi tiết

Có chức năng tự bù rò rĩ khí (Automatic Leak Adapted Trigger) và không gây autotrigger khi có rò khí đến 50%, điều này rất tốt cho thông khí sơ sinh có ống nội khí quản không bóng chẹn (no-cuff).
Có màn hình MÀU hiển thị LCD touchscreen ≥ 6.4 “, cho phép hiển thị các thông số của bệnh nhân và các thông số đã hay đang cài đặt.
Cho phép hiển thị dạng sóng: P-t và P-V và P-F hoặc P-t và V-t và F-t.
Có thể ghi nhớ (lưu) dữ liệu dạng số (numeral) hoặc dạng đồ thị (graphical) liên tục đến 5 ngày.
Cho phép nhập dữ liệu của bệnh nhân gồm: tên bệnh nhân (ID), cân nặng, tên, ngày tháng năm sinh, ghi chú khác, …
Nguồn điện: 100 – 240 VAC, tần số 50/60Hz. Ắcqui sử dụng liên tục đến 150 phút.
Có đầy các cổng kết nối, nâng cấp và giao tiếp: RS-232, USB, Ethernet. Trend dữ liệu và nâng cấp softwares qua cổng USB.

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »