Hồi sức cấp cứu

Xem sản phẩm cùng lĩnh vực

NEOTECH
neotech-shades

NeoShades

Model: NeoShades

Patented non-slip NeoFoamTM keeps NeoShades.

Chất liệu Latex, Phthalate/DEHP, BPA free.

Giảm tổn thương thấp nhất.

Mềm mại.

Chi tiết

« Trở về | Xem tiếp sản phẩm khác »